Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Studenci podchodzący do egzaminu dyplomowego w roku akad. 2019/2020 powinni złożyć w Dziekanacie na początku czerwca - teczkę (szara najlepiej z gumką) zawierającą następujące dokumenty:

  • Legitymacja – jeśli student zagubił legitymacje to musi dostarczyć potwierdzenie wystawienia ogłoszenia w gazecie oraz wypełnić oświadczenie o zagubieniu legitymacji – dostępne w Dziekanacie;

  • Karta obiegowa z podbitą Biblioteką

  • 5 szt. zdjęć o wymiarach 45mm/65mm podpisane ołówkiem (imię, nazwisko, numer albumu)

  • Płytę CD z nagraną pracą w WORDZIE i PDF. Płyta ma być w papierowym opakowaniu i opisana: imię, nazwisko, nr albumu i tytuł pracy. Załączniki do pracy należy zapisać w osobnym folderze. Istotne jest, aby na płycie znajdowała się praca włącznie ze stroną tytułową. W przypadku kierunku Administracja płyta powinna również zawierać nagraną prezentację w programie PowerPoint.

  • 2 oświadczenia studenta – jedno luzem, drugie podpięte na końcu pracy

  • Wydrukowaną pracę zgodnie ze wzorem (pobierz dokument), gdzie na jednej kartce obustronnie wydrukowane są cztery strony. Na stronie tytułowej musi być adnotacja (praca przyjęta) i podpis promotora, wraz z datą iż zatwierdza przedkładaną pracę dyplomową. Uwaga – praca bez podpisu nie zostanie przyjęta.

  • Karta egzaminacyjna ze wszystkimi wpisami. Zaliczenie praktyk dokonywane jest w Łodzi.

Okres oczekiwania 4 lub 2 tygodnie wynika z faktu, iż każda praca dyplomowa podlega sprawdzeniu w ramach programu Plagiat, a w bieżącym roku akademickim planuje się sprawdzić blisko tysiąc prac dyplomowych.

Dokumenty i formularze tj. oświadczenia, karta obiegowa jest do pobrania na stronie uczelni oraz w dziekanacie.

Należy również pamiętać, iż w dniu złożenia teczki zawierającej komplet dokumentów student musi mieć uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe względem Społecznej Akademii Nauk, w tym wniesioną opłatę za egzamin. Nawet najmniejsza zaległość powoduje wstrzymanie procesu organizacji egzaminu dyplomowego.

Opłatę administracyjną w wysokości 290 zł oraz opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł należy wpłacić na jedno z kont ogólnych uczelni:
Społeczna Akademia Nauk Łódź, ul. Sienkiewicza 9

BANK MILLENNIUM SA
O/Łódź
77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
PKO BP SA Nr 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Wzór teczki dostępny jest do wglądu w Dziekanacie.

Dokumenty i formularze tj. oświadczenia, karta obiegowa jest do pobrania na stronie uczelni oraz w dziekanacie.

Oferta Społecznej Akademii Nauk

        

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu oraz Zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!